Pelipassin haltijoiden kirjautuminen

Pelipassin haltijoiden käyttäjätunnus ja salasana ovat samoja kuin Suomen Jääkiekkoliiton palvelusivuston (www.palvelusivusto.fi) käyttäjätunnus ja salasana.

Pelipassin haltijoiden käyttäjätunnus on P- kirjain + ID, jolle pelipassi on lunastettu.

Esimerkki:

ID on 123456 ja käyttäjätunnus on P123456. Mikäli et ole käynyt muuttamassa salasanaa SJL:n palvelusivustolla, salasanasi on käyttäjätunnuksesi ilman P-kirjainta, esimerkkitapauksessa 123456. Vaihda salasanasi ensimmäisellä kirjautumiskerralla Oma profiili -valikosta.

Leijonat -mobiilisovelluksen käyttöohjeet

Leijonat -mobiilisovellus on ladattavissa Apple AppStore- ja Google Play -sovelluskaupoista. Lataa sovellus ja rekisteröidy käyttäjäksi.

Sovellus kaikilla toiminnoilla on saatavissa Android ja iOS -käyttöjärjestelmillä. Sen lisäksi Pelipassit ja vapaakortit löytyvät myös Windows Phonesta.

Ongelmatilanteissa olethan yhteydessä sovellus@finhockey.fi

Leijonat-mobiilisovelluksen käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat Suomen Jääkiekkoliitto ry:n (myös ”Suomen Jääkiekkoliitto” tai "SJL") Leijonat-nimistä mobiilisovellusta (myös ”sovellus” tai "palvelu").

Leijonat-mobiilisovelluksen omistaa Suomen Jääkiekkoliitto ry, Veturitie 13 H, 00240 Helsinki, Y-tunnus: 0202137-4.

Ehdot muodostavat sopimuksen palvelun käyttäjän ja Suomen Jääkiekkoliiton välillä, ja määrittelevät käyttäjän ja Suomen Jääkiekkoliitto ry:n palvelua koskevat oikeudet ja velvollisuudet.

Lataamalla sovelluksen ja käyttämällä sitä käyttäjä antaa markkinointiluvan Suomen Jääkiekkoliitolle ja sen yhteistyökumppaneille sekä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Suomen Jääkiekkoliitto voi muuttaa ehtoja milloin tahansa harkintansa mukaan. Ehtojen muutokset astuvat voimaan, kun niistä on ilmoitettu sovelluksessa.

Mobiilisovellus

Leijonat-mobiilisovellus on suunnattu faneille sekä Suomen Jääkiekkoliiton pelipassin haltijoille, vapaakorttilaisille ja muille sidosryhmille.

Palvelun yhtenä tarkoituksena on mahdollistaa pelipassien ja vapaakorttien jakamisen sähköisesti. Käyttöönotto vaatii voimassa olevan ID:n, jolla käyttäjä tunnistetaan sovelluksessa.

Käyttäjä hyväksyy, että palvelu on kirjautumisen jälkeen hänen käytössään ilman erillistä uutta kirjautumista siihen saakka, kunnes käyttäjä kirjautuu ulos sovelluksesta tai poistaa sovelluksen laitteestaan.

Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta, käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä ja salassapidosta sekä kaikesta tunnuksillaan tapahtuvasta asioinnistaan palvelussa.

Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Suomen Jääkiekkoliitolle välittömästi, mikäli epäilee käyttäjätunnustaan käytettävän väärin. Suomen Jääkiekkoliitolla on tällöin oikeus estää palvelun käyttäminen käyttäjän käyttäjätunnuksella.

Mobiilisovelluksen käyttäminen

Suomen Jääkiekkoliitto myöntää käyttäjälle näissä ehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää palvelua ja sen sisältöä ainoastaan ilmoitettujen ehtojen ja ohjeiden mukaisesti.

Käyttäjällä on oikeus käyttää palvelua ja sen sisältöä ainoastaan käyttäjän omaan, ei-kaupalliseen käyttöön. Käyttäjä ei saa muokata tai jäljentää palvelua tai sen sisältöä taikka niiden osaa.

Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa palvelua tai sen sisältöä yleisön saataviin, ellei siihen ole näissä ehdoissa nimenomaisesti annettu lupaa.

Käyttäjä ei saa käyttää palvelua näiden ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Palveluntarjoajan vastuu

Suomen Jääkiekkoliitto pidättää oikeuden muokata tai muuttaa palvelua sekä lopettaa tai sulkea palvelun milloin tahansa osittain tai kokonaan ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.

Suomen Jääkiekkoliitto vastaa siitä, että kaikki palvelussa esitettävä sisältö on Suomen lakien mukaista.

Palvelu sisältöineen tarjotaan käyttäjälle ”sellaisena kuin se on”. Suomen Jääkiekkoliitto ei vastaa palvelussa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista.

Suomen Jääkiekkoliitto pyrkii pitämään palvelun käyttäjän käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä, muttei kuitenkaan takaa, että palvelu on käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi.

Suomen Jääkiekkoliitto ei vastaa käyttäjän palvelun välityksellä lähettämistä, vastaanottamista tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista tai sisällöistä.

Palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja se on saatavilla vain tietyillä kielillä. Palvelu, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista.

Suomen Jääkiekkoliitto ei vastaa tässä sovelluksessa olevien muiden palvelujentarjoajien verkkosivuille tai muihin palveluihin ohjaavien linkkien sisältämistä palveluista ja niillä olevasta markkinoinnista tai muusta sisällöstä.

Suomen Jääkiekkoliitto ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä, välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista, tai tietojen menettämisestä tai toiminnan keskeytymisestä aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä taikka näistä ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen.

Kaikissa tapauksissa Suomen Jääkiekkoliiton vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Henkilötietojen käsittely

Suomen Jääkiekkoliitto huolehtii asianmukaisesti käyttäjätietojen käsittelystä ja säilyttämisestä - tarkempi kuvaus henkilötietojen käsittelystä löytyy Suomen Jääkiekkoliiton rekisteriselosteesta.

Immateriaalioikeudet

Kaikki palvelussa esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit (tuotekuvat, kuvat, tekstit, videot, logot, taulukot) ovat Suomen Jääkiekkoliiton ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta.

Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty. Suomen Jääkiekkoliito ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

Muut ehdot

Näiden ehtojen lisäksi palveluun sovelletaan käyttäjän erikseen hyväksymiä pelipassien ja vapaakorttien ehtoja.

Leijonat-mobiilisovellus saatetaan käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen tai muiden sovelluskauppojen kautta. Siihen sovelletaan näiden ehtojen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan ehtoihin ennen palvelun käyttöönottoa.

Käyttäjän tulee myös huomioida verkko-operaattoreiden, laitevalmistajien sekä muiden kolmansien osapuolien asettamat ehdot, jotka saattavat olla edellytyksenä palvelun käyttämiselle.

Palveluntarjoaja

Suomen Jääkiekkoliito ry
Y-tunnus 0202137-4

Osoite:
Veturitie 13 H
00240 Helsinki
Puhelin: +358 (0) 10 227 0200
Sähköposti: sovellus@finhockey.fi

Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-käyttäjä voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.